Terttu-säätiöltä 120 000 euroa tutkimustyöhön

4.6.2018

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö on myöntänyt apurahaa neljälle tutkimushankkeelle. Hankeapurahat myönnettiin kahdelle laajalle tutkimushankkeelle ja kahdelle paikalliselle kliiniselle tutkimushankkeelle.

Hankeapuraha myönnettiin seuraaville:

  • dosentti, psykiatria, Anu-Helmi Halt ja työryhmä: aikuisiän ADHD-tutkimus, 40 000 euroa
  • professori, neurologia Kari Majamaa ja työryhmä: mitokondrioiden toiminta Parkinsonin taudissa, 40 0000 euroa
  • professori, ortopedia ja traumatologia, Petri Lehenkari ja työryhmä: Metalli-implanttien haitat, 20 000 euroa
  • dosentti, kliininen neurofysiologia, Mika Kallio ja työryhmä: Magneettistimulaatio hoitojen kehittäminen kuvantamisen avulla, 20 000 €

Apurahat myöntää Terttu-säätiön hallitus arvioijien esityksen pohjalta. Arvioijien korkeatasoisiksi toteamia hakemuksia tuli 36.

Vuoden kliininen tutkija

Vuoden kliiniseksi tutkijaksi säätiö nimesi LT, anestesiologian erikoislääkäri Merja Vakkalan. Tällä tunnustuksella Terttu-säätiö haluaa antaa tunnustusta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä työskentelevälle tohtori-dosenttitasoiselle kliinikkotutkijalle, joka oman potilastyönsä ohella tekee aktiivisesti tutkimustyötä, toimii innostavana esimerkkinä, opettaa, kannustaa ja tukee muita sekä tutkimustyössä että potilastyössä. Palkintostipendin suuruus 1000 euroa.

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön tarkoituksena on terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen, terveydenhuollon palvelujen kehittäminen ja alan koulutuksen mahdollistaminen. Säätiön perusti vuonna 1998 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto.

Lisätietoja:
Aino-Liisa Oukka,
säätiön asiamies,
040-3558155