50 000 euron apuraha keuhkosairauksien tutkimukseen

Vaikeat keuhkosairaudet ovat jossain määrin lisääntymässä. Useille sairauksille tyypilliset oireet hämäävät ja viivästyttävät diagnosointia.

LT, dosentti Riitta Kaarteenahon tutkimusryhmän kohteena ovat keuhkofibroosi ja keuhkosyöpä. ”Tavoitteenamme on selventää vaikeasti käyttäytyvien keuhkosairauksien mekanismeja, käyttäytymistä ja osittain myös syntysyitä. Pyrimme parantamaan sekä diagnostiikkaa että lääkehoitomahdollisuuksia”, hän toteaa.

Idiopaattinen keuhkofibroosi on harvinainen, mutta yleistymässä oleva vaikeaan keuhkojen toiminnan häiriöön johtava sairaus. Se oirehtii hengenahdistuksena ja kuivana yskänä eli oireina, jotka ovat hyvin tavallisia keuhkoja sydänpotilailla; siksi diagnoosi usein viivästyy. Suomeen on vastikään perustettu rekisteri, josta lähivuosina on mahdollista saada tietoa siitä kuinka paljon tauti todella on lisääntymässä.

Apuraha tuo merkittävää lisäpanostusta

Keuhkosyöpä on yleinen syöpätyyppi, jonka ennuste on usein huono. Aktiivisesti toimivat sidekudossolut, myofibroblastit, ovat lisääntyneet sekä keuhkofibrooseissa että keuhkosyövissä, ja niillä arvellaan olevan merkitystä näiden vaikeiden keuhkosairauksien käyttäytymisessä.

Riitta Kaarteenaho on tutkinut keuhkofibroosia vuodesta 1994 alkaen. Hänen tutkimusryhmässään ovat mukana väitöskirjatutkijat FM Henna Karvonen, LL Kirsi Laitakari, LL Johanna Mäkinen ja LL Shirley Johnson.

Ohjaajina toimivat Riitta Kaarteenahon lisäksi Henna Karvosen tutkimuksessa FT Siri Lehtonen ja dosentti Raija Sormunen, Kirsi Laitakarin tutkimuksessa dosentti, ylilääkäri Paavo Pääkkö, Shirley Johnsonin tutkimuksessa osastonylilääkäri, LT Riitta Mäkitaro ja Johanna Mäkisen tutkimuksessa LT Elisa Lappi-Blanco.

”Tutkimusryhmän vuotuinen kokonaisbudjetti on suuri. Osa tutkijoista tekee tutkimustyötään lääkärin työn ohessa ollen ajoittain päätoimisena tutkijana, Henna Karvonen puolestaan toimii kokoaikaisena tutkijana. PohjoisSuomen terveydenhuollon tukisäätiön apuraha tuo tutkijoiden palkkaukseen ja muihin tutkimuskuluihin merkittävää lisäpanostusta”, Riitta Kaarteenaho kiittelee

Teksti: Liisa Ahlstén