POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2009

YLEISTÄ

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö on perustettu v. 1997 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätöksellä. Säätiön tarkoituksena on terveydenhuollon ja terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen ja alan koulutuksen järjestäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, järjestämällä asiantuntijapalveluja sekä toteuttamalla koulutustilaisuuksia lähinnä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja erityisvastuualueen kunnissa. Säätiö toteuttaa ja koordinoi tutkimustoimintaa sekä koulutusta yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa.

TOIMINTA 2009

Säätiö jakoi v. 2009 lahjoitusrahastojen tuotosta apurahoina 14 060,00 € sekä lahjoituksina ja avustuksina 198 611,54 €. Tästä 125 000 € oli pääoman siirto ateroskleroositutkimukseen lahjoittajan toivomuksen mukaisesti.

Säätiön tulot koostuivat pääasiassa lahjoituksista (95 129,85 €) sekä sijoitetun pääoman tuotosta (145 205,02 €). Lisäksi säätiö sai tuloja hallinnointikuluina sairaanhoitopiirissä tehtävästä kaupallisesta tutkimuksesta sekä muusta tutkimuksen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota v. 2009 oli 2 373 673,01 €, hieman enemmän kuin v. 2008 (2 324 230,98 €).

Säätiön menot koostuivat pääasiassa hallinnointipalvelujen ostoista sairaanhoitopiiriltä

(31 637,61 €). Kokous- ja muita palkkioita maksettiin 3 400 euroa. Tukisäätiöllä ei tilikaudella ollut vakinaisesti palkattua henkilökuntaa, vaan tarvittavat palvelut hankittiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostopalveluna.

Tukisäätiön tuotto tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 oli 240 419,20 euroa, joka summa on lisätty rahastojen pääomaan.

SIJOITUSTOIMINTA

Tukisäätiön sijoitusstrategian mukaisesti säätiön varoja hoitaa kaksi kilpailutettua yritystä, OP-Privat Banking ja Sampo Private Banking. Sijoitettu varallisuus oli 31.12.2009 tilanteen mukaan 5 604 021,61 € (markkina-arvo).

Säätiön hallitus päivitti toimintavuoden aikana sijoitusstrategiaansa. Tavoitteena on saavuttaa sijoitetulle pääomalle riittävä tuotto tukitoiminnan jatkamiseksi.

HALLINTO

Säätiön sääntöjen mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus nimeää säätiön hallituksen jäsenet valtuustokausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön hallituksen jäsenet toimikaudella 2009 olivat 21.10.2009 saakka Riikka Moilanen (puheenjohtaja), Eija Säilynoja (varapuheenjohtaja) sekä Juha Kukkonen, Maire Mäki ja Esko Valikainen. 21.10.2009 sairaanhoitopiirin hallitus on nimesi säätiön hallituksen jäsenet: Juha Kukkonen, Esko Valikainen, Jari Latvala, Risto Säkkinen sekä Eija Säilynoja. Ensimmäisessä kokouksessaan 9.11.2009 hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Jari Latvalan ja varapuheenjohtajaksi Risto Säkkisen.

Säätiön asiamiehenä jatkaa Aino-Liisa Oukka.

Säätiön tilintarkastajana toimivat Tapio Raappana, KHT ja Pertti Tarvainen, KHT.

 

Oulussa 22.2.2010

Säätiön hallitus