Toiminta

Terttu-säätiön sääntöjen mukaan säätiön tarkoitus on terveydenhuollon ja terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen ja alan koulutuksen järjestäminen. Toteuttaakseen tarkoitustaan säätiön on kartutettava omaisuuttaan ja sijoitettava pääoma vakavaraisesti tuloa tuottavaksi.

Omaisuuden kartuttamiseksi säätiö vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Säätiö voi järjestää rahankeräyksiä. Saadut lahjoitukset lisätään käyttöpääomaan. Peruspääoman tuottoa ja käyttöpääomaa käytetään säätiön sääntöjen mukaan määriteltyjen tarkoitusperien toteuttamiseen.

 

Toimintakertomukset

PetrimaljaSuurennuslasiLeikkaussalityöntekijäVauvakaappi