Terttu-säätiöltä 120 000 euroa tutkimustyöhön

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö on myöntänyt apurahaa neljälle tutkimushankkeelle.

Hankeapuraha myönnettiin seuraaville:

  • Prof. Riitta Kaarteenaho ja tutkimusryhmä: Perinnöllinen keuhkofibroosi, 30 000 euroa
  • LT Outi Aikio ja tutkimusryhmä: Parasetamoli pienten keskosten hoidossa, 30 0000 euroa
  • Prof. Markku Savolainen ja tutkimusryhmä: Tehokkaan
    elämäntapaohjausmenetelmän vaikutukset perusterveydenhuollon potilaiden sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskitekijöihin, 30 000 euroa
  • FT Anne-Mari Moilanen ja tutkimusryhmä: Biopankin syöpänäytekeräykset osaksi sairaalan arkea, 30 000 euroa

Apurahat myöntää Terttu-säätiön hallitus arvioijien esityksen pohjalta. Hakemuksia tuli 23 kpl.

Vuoden kliininen tutkija

Vuoden kliiniseksi tutkijaksi säätiö nimesi LT, dosentti, syöpätautien erikoislääkäri Jussi Koivusen. Tällä tunnustuksella Terttu-säätiö haluaa antaa tunnustusta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä työskentelevälle tohtori-dosenttitasoiselle kliinikkotutkijalle, joka oman potilastyönsä ohella tekee aktiivisesti tutkimustyötä, toimii innostavana esimerkkinä, opettaa, kannustaa ja tukee muita sekä tutkimustyössä että potilastyössä. Palkintostipendin suuruus 1000 euroa.

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön tarkoituksena on terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen, terveydenhuollon palvelujen kehittäminen ja alan koulutuksen mahdollistaminen. Säätiön perusti vuonna 1998 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto.

Lisätietoja:

Juha Korpelainen,
säätiön asiamies,
0400-834541