Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön hankeapurahat 2013 on jaettu

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö on jakanut yhteensä 100 000 € terveystieteelliseen väestötason tutkimukseen.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on perustanut säätiön v. 1997. Säätiön tarkoitus on tukea terveystieteellistä tutkimusta, kehittää terveydenhuollon palveluja sekä tukea ja järjestää alan koulutusta. Säätiö tukee erityisesti Pohjois-Suomen alueella tehtävää väestötutkimusta ja jakoi hankeapurahoja nyt neljännen kerran.

Juha Auvisen työryhmälle myönnettiin 30.000 € tutkimukseen, jossa selvitetään lannerangan välilevyrappeuman yhteyttä kipuun, koettuun haittaa, työkykyyn ja selkärangan liikkuvuuteen sekä selän kontrollihäiriöihin.

Jouko Miettunen ja työryhmä saivat 30 000 € psykoottisten sairauksien riskitekijöiden aikatrendejä ja yhdysvaikutuksia selvittelevään tutkimukseen.

Terhi Piltosen työryhmälle myönnettiin 40.000 € hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden metabolisia pitkäaikaisvaikutuksia selvittelevään tutkimukseen.

Yhteystiedot:
Asiamies Aino-Liisa Oukka
040-7637119
aino-liisa.oukka@ppshp.fi