V. 2019 hankeapurahan hakuilmoitus

Terttu-säätiö julistaa haettavaksi vuoden 2019 hankeapurahat terveystieteelliseen tutkimukseen. Säätiö tukee erityisesti Pohjois-Suomen alueella tehtävää kliinistä tutkimusta. Apurahoja myönnetään yhteensä n. 120 000 euroa.

Hakuaika päättyy 31.3.2019. Hallitus päättää apurahojen myöntämisestä toukokuussa 2019. Lisätietoja antaa asiamies Juha Korpelainen, puh. 0400-834541.

Apurahahakemus liitteineen lähetetään sähköisesti osoitteella: juha.korpelainen@ppshp.fi. Hakemuksessa (max. 4 s.) tulee olla lyhyt tiivistelmä tutkimuksesta, tutkimussuunnitelma (tausta, hypoteesi, materiaalit ja menetelmät) ja rahoitussuunnitelma, tutkimusryhmä ja väitöskirjatyöntekijät.

 

TERTTU-SÄÄTIÖ
(Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö)
Hallitus