V. 2018 hankeapurahan hakuilmoitus

Terttu-säätiö julistaa haettavaksi vuoden 2018 hankeapurahat terveystieteelliseen tutkimukseen. Säätiö tukee erityisesti Pohjois-Suomen alueella tehtävää kliinistä tutkimusta. Apurahoja myönnetään 3-4 hankkeeseen yhteensä n. 120 000 euroa.

Hakuaika päättyy 30.3.2018. Hallitus päättää apurahojen myöntämisestä toukokuussa 2018. Lisätietoja antaa asiamies Aino-Liisa Oukka, puh. 040-7637119.

Apurahahakemus liitteineen lähetetään sähköisesti osoitteella:
aino-liisa.oukka@fimnet.fi

Hakemuksessa (max. 4 s.) tulee olla lyhyt tiivistelmä tutkimuksesta, tutkimussuunnitelma (tausta, hypoteesi, materiaalit ja menetelmät) ja rahoitussuunnitelma, tutkimusryhmä ja väitöskirjatyöntekijät.