V. 2017 hankeapurahan hakuilmoitus

Terttu-säätiö julistaa haettavaksi vuoden 2017 hankeapurahat terveystieteelliseen tutkimukseen. Säätiö tukee erityisesti Pohjois-Suomen alueella tehtävää kliinistä tutkimusta. Apurahoja myönnetään 3-4 hankkeeseen yhteensä n. 120 000 euroa.

Hakuaika päättyy 31.3.2017. Hallitus päättää apurahojen myöntämisestä toukokuussa 2017. Lisätietoja antaa asiamies Aino-Liisa Oukka, puh. 040-7637119.

 

Apurahahakemus liitteineen lähetetään sähköisesti osoitteella:

aino-liisa.oukka@ppshp.fi

 

Hakemuksessa (max. 4 s.) tulee olla lyhyt tiivistelmä tutkimuksesta, tutkimussuunnitelma (tausta, hypoteesi, materiaalit ja menetelmät) ja rahoitussuunnitelma, tutkimusryhmä ja väitöskirjatyöntekijät.

 

TERTTU-SÄÄTIÖ
(Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö)

Hallitus