V. 2015 hankeapurahan hakuilmoitus

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö julistaa haettavaksi vuoden 2015 hankeapurahat terveystieteelliseen tutkimukseen. Säätiö tukee erityisesti Pohjois-Suomen alueella tehtävää väestötason tutkimusta. Apurahoja myönnetään 2-3 hankkeeseen yhteensä n. 100 000 euroa.

Hakuaika päättyy 28.4.2015. Hallitus päättää apurahojen myöntämisestä toukokuussa 2015. Lisätietoja antaa asiamies Aino-Liisa Oukka, puh. 040-7637119.

 

Apurahahakemus liitteineen lähetetään vain sähköisesti osoitteella:

aino-liisa.oukka@ppshp.fi

 

Hakemus (max. 4 s.) rakentuu seuraavasti:

a) lyhyt tiivistelmä tutkimuksesta

b) tutkimussuunnitelma (tausta, tutkimuskysymys, aineisto ja menetelmät)

c) rahoitus- ja julkaisusuunnitelmat

d) tutkimusryhmä / väitöskirjatyöntekijät.

 

POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Hallitus