Apurahojen hakeminen

Nimetyistä rahastoista myönnettävät apurahat ja avustukset ovat haettavissa vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Hakemuksessa pitää olla ko. rahaston vastuuhenkilön puolto. Apurahoja ja avustuksia jaetaan myös yleisistä rahastoista, joissa vastuuhenkilö on asiamies.

Vuosittain jaettavien hankeapurahojen hakemukset arvioi asiantuntijaryhmä, joka tekee jatkoehdotuksen. Jakopäätökset tekee säätiön hallitus.

Tietoa apurahojen hakemisesta ja hakuajoista saa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintokeskuksesta.

V. 2018 hankeapurahan hakuilmoitus

Verikeskus-18

BBBDhoito-20

suvantoEila-1

BBBDhoito-16