Mahdollistamme terveydenhuollon tutkimusta, kehitystä ja koulutusta

Terttu-säätiö on olemassa pohjoissuomalaisen terveydenhuollon tutkimuksen, kehityksen ja koulutuksen tukemista varten. Tässä tarkoituksessa säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia.

Apurahoja myönnetään mm. tutkimusvirkavapaisiin, tarvikehankintoihin ja tutkimus- ja opintomatkoihin. Avustukset myönnetään kunkin rahaston tarkoituksen mukaisesti. Säätiö jakaa vuosittain myös hankeapurahoja.

Varat apurahoihin ja avustuksiin saadaan säätiön käyttöpääomasta ja sijoitusomaisuuden tuotosta. Pitkällä aikavälillä apurahoina jaetaan keskimäärin omaisuuden tuottoa vastaava rahasumma.

Viimeksi myönnetyt apurahat löytyvät kohdasta “Myönnetyt apurahat“.

Verikeskus-18

BBBDhoito-20

suvantoEila-1

BBBDhoito-16